POH-GGZ – PRAKTISCHE HULP, SNEL TOEPASBAAR IN DAGELIJKS LEVEN

Eind vorig jaar was het hommeles tussen minister Schippers van VWS en de GGZ branche. Vooral de inperking van de vrije artsenkeuze en aangekondigde bezuinigingen  waren een struikelblok bij de besprekingen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Als antwoord kwam de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), samen met andere partijen binnen de GGZ, eind november met […]

COPD? NIET ROOKGEDRAG MAAR KOOKGEDRAG OORZAAK COPD

Woensdag 18 november jl. was het weer World COPD Day. Jaarlijks organiseert de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dit evenement om COPD blijvend onder de aandacht te brengen en kennis hierover te vergroten. De cijfers wereldwijd omtrent (chronische) longaandoeningen zijn schrikbarend. Dat komt o.a. door de schadelijke gevolgen van koken op open […]

PATIËNTVRAGEN OVER DE ZORGPREMIE? VOLG DEZE 4 STAPPEN

De komende weken wordt er in veel huishoudens weer flink gepuzzeld met de verschillen in zorgpolissen. De zorgverzekeraars hebben hun premies voor 2016 bekend gemaakt en gemiddeld nemen de kosten met enkele euro’s per maand toe. De voorspellingen op Prinsjesdag van het ministerie van VWS waren in eerste instantie somber, maar toch is de zorgpremie […]

SAMENWERKING OMTRENT ATRIUMFIBRILLEREN NEEMT TOE

Deze maand startten er maar liefst 6 ziekenhuizen in de regio Brabant en Noord-Holland met het nieuwe project ‘Connect atriumfibrilleren’ van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Het doel is het verlenen van optimale zorg bij atriumfibrilleren en het optimaliseren van de organisatie rond het behandelingsproces. Het project richt zich op de samenwerking tussen huisarts, cardioloog, […]

Meer tijd voor patiënten, minder regeldruk

De regeldruk in de gezondheidszorg is enorm. Met name apothekers en huisartsen zijn de dupe van een toenemende ‘controle over controle’ en verzanden in administratieve lasten. Huisartsen zijn te veel tijd kwijt aan het verwijzen, documenteren en rapporteren en dit gaat ten koste van concrete patiëntenzorg. Een goede administratie is noodzakelijk om de rechtmatigheid, veiligheid […]

Bevolkingsonderzoek en risico op diabetes type 2

  Met een langlopend bevolkingsonderzoek berekende het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam het levenslange risico op diabetes type 2. Dit gaf verontrustende resultaten: een op de drie Nederlanders ontwikkelt diabetes type 2 en de helft krijgt een voorstadium daarvan. Het lastige is dat mensen in het voorstadium met verhoogde bloedsuikerwaarden rondlopen, zonder dat ze zich hiervan […]