Van POH naar PVH

Mede door de inzet van praktijkondersteuners is de kwaliteit van zorg de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar de zorgvraag in Nederland is aan het veranderen en dit heeft gevolgen voor de zorgtaken in de huisartsenpraktijk. In de toekomst zal er naast protocollaire zorg voor chronische patiënten, meer vraag zijn naar complexe, protocol-overstijgende zorg zoals (kwetsbare) ouderenzorg, oncologische nazorg, etc.

De ideale huisartsenpraktijk anno 2022 bestaat uit een deskundigheidsteam op 3 niveaus: de huisarts (universitair), de praktijkverpleegkundige (HBO) en de praktijk-assistent (MBO). In de komende jaren zal daarom een overgang plaatsvinden van de functie van praktijkondersteuner-somatiek (POH-S) naar praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Om deze overgang soepel te laten verlopen, is de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) een speciaal project gestart.

Het competentieprofiel van praktijkverpleegkundige is inmiddels bekend en vanaf 2020 zijn de eerste HBO geschoolde praktijkverpleegkundigen inzetbaar. POH-ers kunnen door middel van bijscholing doorstromen naar de functie van praktijkverpleegkundige. Vanwege het tekort aan POH-ers op de arbeidsmarkt blijft de huidige opleiding POH bestaan. Ook voor de overdracht van kennis en kunde aan de eerste nieuw geschoolde praktijkverpleegkundigen zijn de praktijkondersteuners straks hard nodig. Het zal daarom nog enkele jaren duren voor de functie van POH helemaal is verdwenen.

Nog even dit…

Er zijn nog geen comments geplaatst.

Geef een reactie