Nu online op Poh-educa: Astma bij kinderen

Geaccrediteerd voor 2 punten door de V&VN en NVvPO.
Gratis te volgen.

Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor allergische en niet-allergische prikkels. Dit geeft in aanvallen klachten als kortademigheid, expiratoir piepen en hoesten. De basis hiervoor is bronchusobstructie. Bij kinderen onder de zes jaar is het astmapatroon nog niet duidelijk aanwezig en kan nog geen spirometrie gedaan worden. Daarom is astma een klinische diagnose, die pas vanaf zes jaar ondersteund kan worden met spirometrie.

De behandeling bestaat uit voorlichting, ook van de ouders, adviezen over onder andere niet roken en saneren en zo nodig medicatie in een zo laag mogelijke dosering en toedieningsfrequentie. Hiermee wil je wel een zo goed mogelijke astmacontrole bereiken.

Jij hebt als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige de taak zowel ouders als kind goed voor te lichten en heldere adviezen te geven. Je houdt inhalatietechniek en therapietrouw in de gaten en zorgt voor een goede begeleiding en monitoring. Met ouders en kinderen die adequaat met de aandoening omgaan, bespreek je ook zelfbehandeling. Al deze taken en een korte samenvatting wat astma ook alweer is, komen aan bod in de cursus.  

Maak een gratis account aan of log in op  www.poh-educa.nl, bekijk het volledige aanbod en volg gratis deze cursus. Veel plezier!

Er zijn nog geen comments geplaatst.

Geef een reactie