Archive by Author

Resultaten COPD onderzoek

Een Nederlands onderzoek naar het verbeteren van de gezondheidstoestand van COPD-patiënten, toonde een verrassende uitkomst. Een patiëntengroep had een twee wekelijks telefonisch consult met een gespecialiseerde longverpleegkundige. De klachten van deze patiëntengroep namen toe, waarschijnlijk omdat ze telkens aan hun aandoening werden herinnerd – ook in een ‘goede periode’. Een andere patiëntengroep kreeg zorg on […]

Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn Diabetes

Voedingstherapie is een onmisbaar onderdeel van diabetesmanagement en speelt zowel bij de preventie als bij de behandeling van diabetes een belangrijke rol. In februari dit jaar presenteerde de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een nieuwe evidence-based Voedingsrichtlijn Diabetes. Primair blijft de voedingszorg bij diabetes mellitus type 1 gericht op een goede afstemming tussen het voedingspatroon, de […]

Nieuw boek: ‘Protocollaire astma/COPD-zorg 2015’

Er een nieuw boek verschenen over zorg bij astma en COPD: ‘Protocollaire astma/COPD-zorg 2015’. De inhoud van deze nieuwe uitgave is gebaseerd op de herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Dit praktische boek is specifiek gericht op praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen. Speerpunten zijn o.a.: een complete uitwerking van de zorg van patiënten met astma […]

Van POH naar PVH

Mede door de inzet van praktijkondersteuners is de kwaliteit van zorg de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar de zorgvraag in Nederland is aan het veranderen en dit heeft gevolgen voor de zorgtaken in de huisartsenpraktijk. In de toekomst zal er naast protocollaire zorg voor chronische patiënten, meer vraag zijn naar complexe, protocol-overstijgende zorg zoals (kwetsbare) […]